MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt de laatste jaren veel gesproken en geschreven. Dat is niet verwonderlijk, gezien de veranderingen die we razendsnel zien plaatsvinden in de wereld om ons heen. We worden ons er steeds meer van bewust dat onze natuurlijke hulpbronnen opraken. Het voortbestaan van de natuur met haar diverse planten- en diersoorten wordt bedreigd en we zien dat nog lang niet iedereen aanspraak kan maken op basisbehoeften zoals veilig wonen en gezond voedsel.

Wij van Rikkert Afbouwgroep B.V. zien ook voor onszelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons bedrijf heeft, door haar activiteiten op het gebied van (af)bouw, onherroepelijk een impact op haar omgeving. Met de materialen die we gebruiken bij onze werkzaamheden en de bijbehorende energie- en vervoersvraag beïnvloeden we het milieu. Als aanbieder van multidisciplinaire (afbouw) werkzaamheden is het daarom onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan een meer duurzame uitvoering van de projecten die we uitvoeren. Maar dat is niet het enige. Afbouwwerk is mensenwerk, ons bedrijf is dan ook in grote mate afhankelijk van haar werknemers. Als werkgever van 140 mensen (en hun gezinnen) is het onze taak een goede, eerlijke en prettige werkgever te zijn. En als maatschappelijk partner binnen de regio kunnen we bijdragen aan de vitaliteit van onze omgeving, zowel in economische als sociale zin. Op die manier willen wij ons steentje bijdragen aan een duurzamere wereld.

Het is onze ambitie een leidend afbouwbedrijf te zijn in Noordoost Nederland op het gebied van duurzaam en verantwoord (af)bouwen. Dat betekent dat we een maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke houding willen nastreven. Niet alleen binnen de directie maar binnen het hele bedrijf. Om dat te bereiken willen we een helder MVO-beleid voeren, waarbij we al onze medewerkers betrekken.

In 2010 hebben we de aanzet gegeven voor het ontwikkelen van MVO-beleid binnen Rikkert Afbouwgroep. We hebben hiertoe deelgenomen aan het project “Duurzaamheid in de Steigers”, dat in ons verslag toegelicht wordt. In het kader daarvan hebben we ook nagedacht over een visie en ambitie voor MVO.

We kiezen ervoor ons binnen het MVO-beleid te richten op drie speerpunten, namelijk:

1. Duurzaam wagenpark;
2. Gezondheid van de medewerkers;
3. Bewustzijn omtrent MVO en duurzaamheid.